Kwestionariusz

KobietaMężczyzna
Wybierz płeć
Lp.PytanieTakNie
1 Czy już oddawał/a Pan/Pani krew?
2 Czy czuje się Pan/Pani obecnie zdrowy/a?
3 Czy w ciągu ostatnich 7 dni przechodził/a Pan/Pani jakieś zabiegi stomatologiczne?
4 Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni chorował/a Pan/Pani lub pozostawał/a pod opieką lekarza albo miał/a gorączkę powyżej 38 °C?
5 Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przyjmował/a Pan/Pani lekarstwa (tabletki, zastrzyki, czopki)? (Dotyczy także leków Proscar przeciw przerostowi prostaty i Roaccutan przeciw trądzikowi)
6 Czy w ciągu ostatnich 3 dni przyjmował/a Pan/Pani piroxicam (Felden), aspirynę lub jakikolwiek inny lek, którego składnikiem jest aspiryna?
7 Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przechodził/a/ Pan/Pani szczepienia?
8 Czy zauważył Pan/Pani u siebie następujące objawy: nieuzasadniony spadek ciężaru ciała, nieuzasadnioną gorączkę lub powiększenie węzłów chłonnych?
Czy choruje Pan/Pani bądź chorowała na jedno z niżej wymienionych schorzeń, ewentualnie odczuwa lub odczuwał/a niżej wymienione dolegliwości?
9 choroby układu krążenia (nadciśnienie), dolegliwości ze strony serca, zawał serca, duszność, udar mózgu
10 choroby skóry, wypryski / wysypka, uczulenia, katar sienny, astma
11 cukrzyca, choroby krwi, przedłużenie krwawienia, choroby naczyń krwionośnych, choroby nerek, choroby przewodu pokarmowego, choroby płuc, choroby nerwowe, choroby tarczycy, padaczka, nowotwór
12 kiła, rzeżączka, toksoplazmoza, bruceloza, gruźlica, mononukleoza zakaźna
13 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał/a Pan/Pani wykonywaną gastroskopię, biopsję lub inne badanie diagnostyczne?
14 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub od czasu ostatniego oddania krwi chorował/a Pan/Pani ciężko albo przebył/a poważny zabieg operacyjny lub wypadek?
15 Czy kiedykolwiek otrzymał/a Pan/Pani transfuzje krwi?
16 Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani biorcą przeszczepu (np. rogówki lub innych tkanek)?
17 Czy kiedykolwiek otrzymał/a Pan/Pani hormon wzrostu?
18 Czy ktokolwiek z Pana/Pani rodziny cierpi lub cierpiał na chorobę Creutzfeldta-Jakoba?
19 Czy w okresie od 1 stycznia 1980 roku do 31 grudnia 1996 roku przebywał/a Pan/Pani łącznie przez okres 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii?
20 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał/a Pan/Pani w krajach Afryki Środkowej?
21 Czy mieszkał/a Pan/Pani lub przebywał/a czasowo na terenach endemicznego występowania malarii lub innych chorób tropikalnych?
22 Czy chorował Pan/Pani na: malarię, inne choroby tropikalne?
23 Czy w ciągu ostatnich 28 dni przebywał/a Pan/Pani na terenach, gdzie stwierdzono przypadki przeniesienia Wirusa Zachodniego Nilu na ludzi?
24 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy wykonywano u Pana/Pani: tatuaż, akupunkturę, depilację kosmetyczną, przekłucie uszu lub innych części ciała?
25 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub od czasu ostatniego oddania krwi miał/a Pan/Pani przypadkowy kontakt z krwią ludzką lub narzędziami zanieczyszczonymi krwią ludzką?
26 Czy kiedykolwiek przechodził/a Pan/Pani żółtaczkę?
27 Czy Pana/Pani partner życiowy lub seksualny w ciągu ostatnich 6 miesięcy przechodził żółtaczkę?
28 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał/a Pan/Pani kontakt z zakaźnie chorym
29 Czy był/a Pan/Pani narażona na ryzyko zakażenia (patrz "O chorobach zakaźnych")?
30 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał/a na Pan/Pani w areszcie lub więzieniu?
31 Czy kiedykolwiek zalecono Panu/Pani rezygnację z oddawania krwi?
32 Czy wykonuje Pan/Pani niebezpieczną pracę (np. kierowca autobusu, nurek) lub ma niebezpieczne hobby?
33 Czy jest Pani obecnie w ciąży lub była w ciąży w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
34 Czy teraz lub w ciągu ostatnich 3 dni ma / miała Pani miesiączkę?
35 Czy w latach 1965 - 1985 otrzymywała Pani zastrzyki hormonów w celu leczenia niepłodności?