Donacje

Podczas jednego zabiegu pobierania (zwanego donacją) najczęściej pobiera się jedną jednostkę krwi żylnej. Po odwirowaniu można z tej krwi wydzielić po 1 jednostce:
  • koncentratu krwinek czerwonych (KKCz)
  • koncentratu krwinek płytkowych (KKP)
  • osocza.
Aby nie zaburzyć prawidłowego transportu tlenu w organizmie dawcy, jednorazowo pobiera się 450 ml krwi pełnej.

Zdarza się, że zamiast niewielkich ilości trzech wymienionych wyżej składników krwi potrzebny jest tylko jeden, za to w większej objętości. Wówczas przy pomocy specjalnych urządzeń, zwanych separatorami, pobiera się tylko jeden, wybrany, składnik krwi, np. tylko osocze, tylko płytki krwi lub tylko granulocyty albo tylko krwinki czerwone. Wraz z odpowiednimi komórkami pobiera się również niewielką ilość osocza. Ponieważ komórkowe składniki krwi uzyskuje się od razu w zagęszczonej postaci, mówimy w takich sytuacjach o donacji odpowiednich koncentratów.

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015


 

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.  

Krew pełna

926 018

913 336

942 988

1 004 720 

1070035 1101859 1160857 1173050 1175274 1172361 1203200  

Osocze

15 206

13 338

28 378

34 317 

45233 48309 19865 21042 22408 35441 44454  

Koncentrat krwinek płytkowych

20 253

20 849

22 108

25 077  

27041 29259 30471 34133 33164 35847 25691  

Koncentrat granulocytarny

113

115

88

177 

210 161 146 102 116 107 104  

Razem wszystkie donacje

961 590

947 638

1 015 582

1 064 291 

1142822 1179668 1211339 1228327 1230962 1230962 1273449